رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سقز گفت: اگر آموزش و پرورش در مسیر درستی گام بردارد می‌تواند نسلی پویا پرورش داده و جامعه را به اهداف عالی و مدنظر برساند. " />