استاندار کردستان گفت: باید جوانان را با ارزش‌های انقلاب اسلامی آشنا و دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی را برای آنان تشریح کنیم. " />