شوان | جلسه مشترک شورای انجمن های علمی با کمیسیون انجمن ها برگزار شد