به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ محمد امینزاده در آئین اختتامیه سومین جشنواره سراسری ههلپهرکی که به میزبانی شهرستان بانه برگزار شد، اظهار کرد: سومین جشنواره سراسری ههلپهرکی در بانه فرصتی دوباره برای حضور اساتید و هنرمندان سرشناس و نام آشنای میهن اسلامیمان بود تا شاهد معرفی قابلیتها و استعدادهای هنری هنرمندان این دیار و دیگر مناطق دارای آداب و رسوم و فرهنگ و هنرهای مشترک کشورمان باشیم.

وی افزود: پس از برگزاری دو جشنواره هه لپه رکی امروز شاهد سومین دوره آن به صورت ملی هستیم و این مهم گویای جایگاه والای فرهنگی و هنری این یار در سطح کشور و ضرورت بهرهمندی همگان از تواناییها و استعدادهای بالای فرهنگسازان و هنرمندان این دیار است.

فرماندار بانه عنوان کرد: سومین جشنواره سراسری ههلپهرکی به دلیل اثرگذاری آن بر سیمای فرهنگ و هنر کردستان و شهرستان و همچنین ایجاد فضای دوستی و همگرایی و همافزایی هنرمندان توانای این اثر از استانهای مختلف کشور را به فال نیک میگیریم.

امینزاده با اعلام حمایت دولت از این رویداد مهم فرهنگی و جشنوارههای مهم اثرگذار فرهنگی و هنری دیگر بیان کرد: به نمایندگی از مجموعه اداری شهرستان بانه و به عنوان مطالبه مردم هنردوست بانه، آمادگی خود را برای برگزاری چهارمین جشنواره ههلپهرکی به صورت بینالمللی در این شهرستان اعلام میکنم.

وی اضافه کرد: امیدواریم دبیرخانه جشنواره ههلپهرکی در شهرستان بانه به صورت دائمی برپا شود تا شاهد برگزاری این رویداد فرهنگی در سطح بهتری باشیم.

فرماندار بانه اعلام کرد: رویدادهای فرهنگی همسو با پیشرفتهای علمی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی بسترها و زمینههای رشد و توسعه همهجانبه شهرستان بانه و استان زیبای کردستان را روز به روز بیشتر فراهم میکنند و باید از این فرصت بهره برد.

امینزاده گفت: باید آیندگان از رویدادهای فرهنگی به عنوان میراثی ارزشمند در حوزه فرهنگی نام ببرند و آن را از افتخارات فرهنگی و هنری و پیشینه غنی ایرانی اسلامی مردمان این دیار بدانند.