شوان | تکذیب حمله تروریستی به راهپیمایی روز قدس در سنندج