شوان | توصیه استاندار کردستان به پایان دادن به تفرقه افکنی‌ها