به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، سید علاالدین حیدری مشاور و معین استاندار کرمانشاه در اورامانات شهرستانهای (پاوه ،جوانرود ، ثلاث باباجانی و روانسر )، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری برنا قرارداده نوشته است: توسعه پایدار را می توان هدف و مقصد هر برنامه ای دانست. انسان برای رسیدن به رفاه و تامین نیازهایش نیازمند توسعه است. جامعه ایده آل بشری همان جامعه توسعه یافته ای است که در آن انسانها براحتی بتوانند نیازهایشان را برآورده و سطح زندگی شان را ارتقاء بدهند .

اما قید و شرط لازم این توسعه تامین حق آیندگان از منابع فعلی است و انسان و جامعه ای را می توان توسعه یافته دید که ضمن تامین نیازهای امروزی خود ، حافظ و نگهدار منابع آیندگان نیز باشد .

اگر توسعه پایدار را ایجاد تعادل میان اجتماع ، اقتصاد و محیط زیست بدانیم و یا توسعه پایدار را یک جریان چندبعدی که لازمه آن تسریع در رشد اقتصادی ، تحول در ساخت اجتماعی ، تغییر دیدگاهها ، کاهش تبعیض ها و مبارزه با فقر مطلق تعریف کنیم ، می توان گفت که توسعه هر منطقه ای دارای سه ضلع موثر بر هم است .

نخبگان، مردم، مسئولین

بدون تردید نقش اصلی در نیل به این توسعه را نیروی انسانی مولد " نخبگان " جامعه بر عهده دارند.

شرط لازم در پایداری و موفقیت برنامه های توسعه ای هر منطقه ، پذیرش آن توسط مردم و یا بنوعی تغییر نگرش و یا باز تعریف توسعه در فرهنگ بومی آن منطقه است. که بازهم بازیگردان این صحنه نخبگان جامعه هستند .

همراه کردن مردم در فرایند توسعه پایدار ، از وظایف نخبگان است که باید مورد توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. توسعه ای پایا و پایدار است که مشارکت مردم در فرایند آن لحاظ و برنامه های آن با مشارکتهای مردمی همراه گردند .این مشارکت یک ارتباط دوطرفه ، مابین برنامه ها و مردم که همان هدف توسعه هستند می باشد. لذا نسخه های پیشنهادی توسعه ، زمانی شفابخش خواهند بود که مردم آنها را باور داشته و با آنها همدلی و همراهی کنند. نخبگان بعنوان محرک ایده ها و عامل پویایی جامعه می توانند زمینه ساز و تسریع کننده مشارکت مردم در توسعه جامعه باشند .

ضلع سومِ توسعه ، مسئولین یا متولیان اجرای برنامه های توسعه آفرین هستند که نقش مهمی در تحقق این برنامه ها دارند .

مدیران توسعه باید ابتدا به توسعه پایدار باور داشته باشند، سپس مسلط به ابزارهای لازم برای اجرای برنامه ها باشند،و پس از این دو معتقد و متعهد به نقش سه ضلع توسعه ( نخبگان ، مردم و مسئولین ) و کارایی آنها در دستیابی به توسعه پایدار باشند .

اورامانات بعنوان منطقه ای، دارای همه ظرفیتهای لازم برای رسیدن به توسعه، در انتظار همراهی و همگامی این سه ضلع ( نخبگان ، مردم و مسئولین ) می باشد. ما نیازمند نخبگانی مولد و محرک، مردمی همدل و هم باور، مسئولینی دغدغه مند و مسئولیت پذیر در راستای برداشتن گامهایی بلند ، در مسیر توسعه منطقه هستیم.