به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ محمدابراهیم زارعی در جلسه شورای آرد ونان شهرستان سنندج که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه ویتامین، مواد معدنی و فیبر در نانهای سبوسدار بیشتر از نانهای سفید است، اظهار داشت: با توجه به ارتباط مستقیم نان و غلات با تغذیه و سلامت مردم، میطلبد آگاهسازی و آموزشهای لازم در خصوص استفاده از نان سبوسدار لحاظ شود.

خبر جدید  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در شهر حسین آباد ضروری است

وی در رابطه با ارزش غذایی نان با کیفیت و سبوسدار در ارتقاء سلامت جامعه، گفت: فیبر و پروتئین بالا آرد سبوسدار که گاهاً تا ۶۰ درصد نیز میرسد، بیانگر این نکته است که باید شهروندان را متقاعد ساخت تا در برنامه غذایی روزانه خود از نان سبوسدار استفاده کنند.

فرماندار سنندج اظهار داشت: استفاده از نان سبوسدار علاوه بر تأمین نیازهای تغذیه ای روزانه افراد، منجر به کاهش بیماریهای شایع در جامعه مانند دیابت میشود و نقش مهمی در مقابله با بیماریهای میکروبی روده و تقویت سیستم ایمنی بدن ایفا میکند.

خبر جدید  افزایش امید و اعتماد اجتماعی در مردم رسالت نخبگان و روحانیون است

زارعی با بیان اینکه نانهای تهیه شده از آرد سبوسدار همچون نان سنگک که رنگ تیرهتری دارند، به مراتب ارزش غذایی بالاتری دارد، خواستار شد: امید است از سوی اندیشمندان و متولیان سلامت، تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان نان سبوسدار را بیش از پیش در سبد غذایی خانوادههای سنندجی گنجاند.

خبر جدید  دف نوای رحمت جزو پنج جشنواره مورد حمایت حوزه هنری است

گفتنی است، در پایان تعدادی از خبازیهای فعال سطح شهر سنندج برای توزیع آرد حاوی سبوس جهت پخت و ارائه نان سبوسدار به شهروندان انتخاب شدند که دستورات لازم از سوی فرماندار مبنی بر تسریع این مهم لحاظ شد.