شوان | تأمین مسیر امن برای رشد و تقویت ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی، رسالت حراست را تأمین مسیر امن حرکت برای رشد و تقویت ظرفیت‌های دانشگاه در مسیر تحول و تراز انقلاب اسلامی دانست. " />