به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ محمد حسین فیروزی ظهر امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مهمترین مساله و مشکل تولید در کردستان را تامین منابع بانکی عنوان کرد و از بانک های استان درخواست کرد امسال بیش از سال های پیش برای تامین منابع بانکی تلاش کنند.

معاون امور اقتصادی استاندار عنوان کرد: با توجه به نامگذاری سال به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، باید موضوعات مربوط به تولید را جدی تر گرفت، مخصوصا در کردستان که از گذشته ها (زمان پهلوی اول) تاکنون در کردستان سرمایه گذاری و انباشت سرمایه کم بوده است.

فیروزی افزود: اگر بتوانیم منابع بانکی مورد نیاز تولید را تامین کنیم، درمانی بر دردهای اقتصادی استان خواهد بود.

او با یادآوری اینکه تحریم های ظالمانه موجب شده کشور در رکود تورمی قرار گیرد ادامه داد: در شرایط رکود تورمی بخش های فقیر جامعه فقیرتر و سرمایه های کم، کمتر شده و علاوه بر آن نابرابری در ثروت، نابرابری در درآمد و نابرابری در توزیع ایجاد می شود.

او خاطرنشان کرد: در سال هایی که در کشور انبساط پولی و مالی بوده وضعیت کردستان هم خوب اما در شرایط انقباض، در کردستان انقباضی تر عمل شده لذا برای آنکه عدالت اقتصادی داشته باشیم باید بانک ها با دست گشاده تر عمل کنند.

فیروزی همچنین گفت: یکی دیگر از راه های کمک به رونق تولید در استان، مطرح شدن مشکلات واحدهای تولیدی قابل احیا در کارگروه رفع موانع تولید است.

او بر اهمیت ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای رونق تولید تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا، در این کارگروه تاکید کرد.