عرفان مومنپور در گفت و گو با خبرگزاری برنا در کردستان با بیان اینکه حجم کل سدهای استان به صورت ظرفیت کامل دو میلیارد و ۵۴۸ میلیون متر مکعب است، گفت: در حال حاضر ۱۲ سد در استان کردستان وجود دارد که حجم کنونی مخازن سدهای استان، دو میلیارد و شش میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب است.

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان کردستان عنوان کرد: علیرغم بازگشایی دریچه های تخلیه تحتانی، شش سد در استان کردستان سرریز شدهاند.

وی با اشاره به اینکهبه طور میانگین ۸۷ درصد حجم مخازن سدهای استان پر شده است، گفت: دبی ورودی به مخازن سدهای استان معادل ۶۴۲.۴ متر مکعب بر ثانیه است.

مومن پور فزود: با توجه به اینکه سد گاوشان در استان کردستان سرریز شده است، لذا از عموم مردم، ساکنین و مجاورین سد گاوشان و رودخانه گاورود در پایاب سد درخواست میشود به طور جدی از توقف و تردد در رودخانه مذکور اجتناب کنند.

وی اعلام کرد: بهرهبرداران، باغداران و به ویژه دارندگان طرحهای پرورش ماهی در پایاب تمامی سدهای استان به ویژه سدهای گاوشان و قشلاق هرچه سریعتر نسبت به تخلیه کامل حوضچهها و جمعآوری تجهیزات و منصوبات اقدام کرده و منطقه را ترک کنند.

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان کردستان تاکید کرد: افراد تحت هیچ شرایطی به منظور صید ماهی به سرریز سدهای گاوشان و قشلاق و رودخانههای پایاب آنها نزدیک نشوند تا انشاءالله شاهد بروز خسارات جانی نباشیم.

وی گفت: با توجه به هشدارهای قبلی در خصوص سرریز گسترده سد گاوشان، همکاران این معاونت و همچنین رئیس و کارشناسان اداره منابع آب شهرستان کامیاران به مسیر رودخانه گاورود در پایین دست سد گاوشان رفتند تا هشدارهای نهایی را به کشاورزان و دارندگان طرحهای پرورش ماهی دهند.

وی افزود: اکیپ های متعددی از گروههای گشت و بازرسی به صورت همزمان در روستا های واقع در مسیر رودخانه گاورود برای اعلام سرریز قریبالوقوع سد گاوشان و اطلاعرسانی نهایی حضور پیدا کرده اند.