عرفان مومنپور در گفت و گو با خبرگزاری برنا در کردستان با بیان اینکه حجم کل سدهای استان به صورت ظرفیت کامل دو میلیارد و ۵۴۸ میلیون متر مکعب است، گفت: در حال حاضر ۱۲ سد در استان کردستان وجود دارد که حجم کنونی مخازن سدهای استان، دو میلیارد و شش میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب است.

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان کردستان عنوان کرد: علیرغم بازگشایی دریچه های تخلیه تحتانی، شش سد در استان کردستان سرریز شدهاند.

خبر جدید  بزرگداشت روز زن با حضور بازنشستگان کردستان

وی با اشاره به اینکهبه طور میانگین ۸۷ درصد حجم مخازن سدهای استان پر شده است، گفت: دبی ورودی به مخازن سدهای استان معادل ۶۴۲.۴ متر مکعب بر ثانیه است.

مومن پور فزود: با توجه به اینکه سد گاوشان در استان کردستان سرریز شده است، لذا از عموم مردم، ساکنین و مجاورین سد گاوشان و رودخانه گاورود در پایاب سد درخواست میشود به طور جدی از توقف و تردد در رودخانه مذکور اجتناب کنند.

وی اعلام کرد: بهرهبرداران، باغداران و به ویژه دارندگان طرحهای پرورش ماهی در پایاب تمامی سدهای استان به ویژه سدهای گاوشان و قشلاق هرچه سریعتر نسبت به تخلیه کامل حوضچهها و جمعآوری تجهیزات و منصوبات اقدام کرده و منطقه را ترک کنند.

خبر جدید  عدم برخورد به هنگام باعث تکرار قانون گریزی می‌شود

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان کردستان تاکید کرد: افراد تحت هیچ شرایطی به منظور صید ماهی به سرریز سدهای گاوشان و قشلاق و رودخانههای پایاب آنها نزدیک نشوند تا انشاءالله شاهد بروز خسارات جانی نباشیم.

وی گفت: با توجه به هشدارهای قبلی در خصوص سرریز گسترده سد گاوشان، همکاران این معاونت و همچنین رئیس و کارشناسان اداره منابع آب شهرستان کامیاران به مسیر رودخانه گاورود در پایین دست سد گاوشان رفتند تا هشدارهای نهایی را به کشاورزان و دارندگان طرحهای پرورش ماهی دهند.

خبر جدید  وعده استاندار کردستان در خصوص پیگیری مسائل مربوط به مرزهای استان

وی افزود: اکیپ های متعددی از گروههای گشت و بازرسی به صورت همزمان در روستا های واقع در مسیر رودخانه گاورود برای اعلام سرریز قریبالوقوع سد گاوشان و اطلاعرسانی نهایی حضور پیدا کرده اند.