شوان | بازدید معاون استاندار کردستان و رئیس حوزه هنری از خبرگزاری مهر