به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ حجتاله عبدالملکی در سفر به استان کردستان در جلسه با کارآفرینان شهرستان قروه عنوان کرد: طرح راهبران شغلی مدل جدید اشتغال کمیته امداد است که با هدف ایجاد فرصتهای شغلی برای مددجویان تحت حمایت در سطح کشور در حال ترویج و اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه طرح راهبری شغلی با کمک و همکاری کارآفرینان اجرا میشود، افزود: هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفهای در کشور داریم و در صورتی هر یک از این افراد ۱۰ نفر از مددجویان این نهاد را مشغول به کار کنند برای چهار میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد.

خبر جدید  دف نوای رحمت جزو پنج جشنواره مورد حمایت حوزه هنری است

وی با تاکید بر حمایت و پشتیبانی کمیته امداد از کارآفرینان، ادامه داد: طرح راهبران شغلی یک بازی برد-برد برای کارآفرینان و هم برای مددجویان این نهاد است و هر دو طرف از طریق این برنامه به سود و نفع خود میرسند.

عبدالملکی افزود: کمیته امداد در سال ۹۷ این طرح را با ۱۵۰ هزار راهبر شغلی آغاز کرد و برنامهریزی کردهایم که امسال با کمک پنج هزار کارآفرین و راهبر شغلی، برای ۷۰ هزار مددجوی تحت حمایت این نهاد فرصت شغلی ایجاد کنیم.

خبر جدید  تعدادی از مدیران خلاف صحبت های خود در رابطه با جوانان عمل می کنند

وی میزان اعتبار در نظر گرفته شده در بخش تسیهلات اشتغال این نهاد را ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات از سه محل شبکه بانکی کشور، صندوق توسعه ملی و در قالب توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایر و بخشی هم از طریق اعتبارات کمیته امداد و از طریق صندوق امداد ولایت به مددجویان تحت حمایت پرداخت میشود.

خبر جدید  طرح جامع توسعه صادرات کردستان به کشور عراق تدوین می‌شود

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تصریح کرد: از این مبلغ سهم استان کردستان ۱۷۵ میلیارد تومان است که برای ایجاد ۶ هزار شغل به خانوادههای تحت حمایت این نهاد در قالب تسهیلات قرضالحسنه پرداخت خواهد شد.