رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه از ایجاد زیست‌بوم فناوری در این دانشگاه خبر داد و گفت: رویکردی متفاوت در فعالیت‌ مدارس سما در برنامه‌های خود داریم. " />