به گزارش حبرگزاری برنا در کردستان؛ بهرام نصراللهیزاده شامگاه چهارشنبه در آیین گشایش دبیرخانه دائمی دانشنامه فرهنگ، هنر و تمدن کردستان که در سنندج برگزار شد، گفت: توسعه تنها احداث جاده و ایجاد ساختمان و ساخت اتوبان نیست بلکه توسعه همه فعالیت هایی است که در خدمت فرهیختگی انسان و کمالیافتگی بشر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان اظهار داشت: هر اقدامی که به بالندگی جامعه کمک کرده و نیاز های مادی و معنوی انسان را تامین کند توسعه نامیده می شود.

خبر جدید  2 ماه حقوق کارکنان و کارگران شهرداری سنندج پرداخت نشده است

نصراللهیزاده با عنوان اینکه آنچه جامعه ما را آسیب پذیر کرده بیتوجهی به حوزه هنر و فرهنگ است، گفت: ایجاد زیر ساختها در حوزه فرهنگ امری ضروری است و باید در این زمینه تلاشهای گسترده ای صورت گیرد.

وی در ادامه به برخی اقدامات انجام گرفته و در دست اجرا در حوزه توسعه زیرساختهای فرهنگی در استان گریزی زد و گفت: چندین اقدام در حوزه زیرساختها برای استفاده هنرمندان در حال انجام است که احداث و بهرهبرداری از هنرستان دخترانه در سنندج، احداث دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان که فاز دوم آن کلنگزنی شده از اقدامات قابل توجه در این حوزه است.

خبر جدید  فدراسیون کبدی دارای برنامه و به سفارش ها توجه نمی کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان عنوان کرد: ایجاد پژوهشکده کردستان شناسی از دیگر نیاز هایی بود که در استان احساس می شد و زمینه آن فراهم شده است و در همین راستا ساختمان جدید در داخل شهر برای فعالیت پژوهشکده کردستان شناسی انتخاب و فرایند واگذاری آن نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه عمارت مصری را برای کار مرکز پژوهشی کردستان شناسی درنظر گرفتهایم، گفت: در حال حاضر عمارت مصری درحال بازسازی است و در کنار آن نیز چهار پلاتو در حوزه تئاتر درسال ۹۸ به بهره برداری می رسد.

خبر جدید  توجه به مبانی توسعه فرهنگی زمینه‌ساز توسعه همه جانبه کردستان است

نصراللهی زاده در پایان گفت: مجتمع فرهنگی سنندج با ۱۴ هزار متر مساحت و با یک هزار و ۵۰۰ صندلی که امسال بیشتراز ۱۲ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده که یکی از نمونه های قابل توجه در غرب کشور است