به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ حسین خوش اقبال در اجلاسیە شهدای کارمند استان کردستان کە با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: کارمندان شهید در زمان مظلومیت نظام از انقلاب دفاع کردند تا ما سرافرازانە زندگی کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان عنوان کرد: اجلاسیە شهدای کارمند استان پیش کنگرە ۵۴۰۰ شهید استان است کە در اردیبهشت ماە برگزار می شود.

خبر جدید  برقراری امنیت اولویت اصلی سپاه در کردستان است

خوش اقبال با بیان اینکە پیش کنگرە ها در کل شهرستان های استان برگزار شدە است افزود: اجلاسیە شهدای کارمند استان نیز در راستای همین کنگرە در حال برگزاری است.