شوان | اختصاص 120 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به حوزه گردشگری کردستان