رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری سنندج از عملیات آذین‌بندی و نورپردازی معابر اصلی این شهر توسط شهرداری مناطق سه‌گانه و نواحی خبر داد. " />